Zašto izabrati nas

Jednostavnost i prilagodljivost

Rad sa OWL softverom odvija se u nekoliko koraka: 1. OwL skenira i snima tržišne podatke telekom operatera za obradu pomoću ML metodologije. Ovo je početni postupak u fazi implementacije, koji kasnije radi operater. 2.Telekom operater ubacuje podatke o prodaji (broj korisnika i prosječni prihodi po korisniku) u EXCEL dokument proširena usporedba cijena sa konkurencijom i pokreće softver. Nakon što su analizirani podaci i aplikacija naučila tržišne parametre ML metodom, ostali moduli su spremni za rad. 3. Ključni korak je pokretanje modula Calculate Optimal Price, koji izračunava optimalne cijene usluga na tržištu telekomunikacija.