U marketingu je najvažnije prilagoditi marketinšku ponudu krajnjem kupcu. Jer tada se mogu povećati prihodi a korisnici neće otići. Druga stvar je to da su onda i troškovi npr. komunikacija najmanji.

Prilagodba ponude krajnjim kupcima se radi kroz dva postupka: sprovođenje segmentacije i podešavanjem cijena za svaki tako određeni segment tako da je elastičnost jednaka jedinici.

Najbolja metoda segmentacije je diskriminaciona analiza. Ona je najbolja metoda jer je jedina nelinearna metoda i zbog toga daje neusporedivo bolje rezultate u odnosu na ostale vrste segmentacija.

Diskriminaciona analiza radi na način da u segmente grupira slične korisnike, a istovremeno između segmenata podešava najveće razlike.

Znate li da IBM SPSS ne radi dobro diskriminacionu analizu? Naime diskriminaciona analiza je vremenski vrlo zahtjevna, te IBM SPSS koristi aproksimacijsku/zamjensku metodu. To je potpuno promašen potez IBM SPSS-a. Naime puno je bolje koristiti odličnu metodu na reprezentativnom uzorku podataka, nego koristiti lošu metodu na cijelom setu podataka.

Pomoću analize elastičnosti određuju se cijene. Ako su poznate prodajne cijene, onda su poznate i količine koje će se prodati. Segmentacija govori kome ponuditi, atributi što ponuditi, a elastičnost koliko ponuditi.

Umjetnost dobrog marketinga krije se u sprovođenju odgovarajuće segmentacije i postavljanja optimalnih cijena. Ukratko pravom korisniku, za pravu cijenu prodati pravi proizvod.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)