OwL

PaaS prodaja HwPM software

Product-as-a-Service (PaaS) je model prodaje softvera u kojem se proizvod prodaje kao usluga umjesto kao proizvod. Ovaj model omogućuje korisnicima da koriste softver bez potrebe za kupnjom i instalacijom, nego se plaća samo za korištenje usluge tijekom određenog razdoblja. Korisnik može pristupiti softveru putem interneta, a pružatelj usluge odgovoran je za održavanje i ažuriranje softvera kako bi korisnik uvijek imao pristup najnovijoj verziji softvera. Ovaj model prodaje softvera je popularan jer korisnici ne moraju uložiti velika sredstva u kupnju softvera i ne moraju brinuti o održavanju i nadogradnji softvera. PaaS model se često koristi u industriji softverskih aplikacija za upravljanje projektima, kolaboraciju, upravljanje resursima i drugim poslovnim aplikacijama. Ovaj model omogućuje poduzećima da koriste sofisticiran softver bez potrebe za ulaganjem u kupnju i održavanje skupih informacijskih sustava. Međutim, važno je uzeti u obzir da PaaS nije uvijek najbolji model za prodaju softvera, posebno u situacijama kada korisnici žele vlasništvo nad softverom i mogućnost prilagodbe softvera svojim specifičnim potrebama. Ako želite koristiti naš softver za upravljanje cijenom kao platformu, nudimo vam tu mogućnost.

Mi Vam možemo pomoći

Mogućnosti našeg software-a su sljedeće. Isprobajte neke od njih ili sve dohvaćanjem Vaše kopije HwPM software-a.
Određivanje optimalnih cijena

Određivanje optimalnih cijena

Telekom operaterima omogućujemo isporuku njihovih usluga po ...
Određivanje potrebnih količina

Određivanje potrebnih količina

Našim klijentima omogućujemo da odrede optimalne količine u proizvodnji ...
Određivanje želja potrošača

Određivanje želja potrošača

Naš software omogućuje mjerenje želja potrošača za karakteristikama ...
Određivanje tržišnih cijena

Određivanje tržišnih cijena

Naš tim može za Vas odrediti tržišne cijene Vaših usluga. Tržišne cijene znače ...
Pravljenje plana prihoda i rashoda

Pravljenje plana prihoda i rashoda

Planirajte svoje aktivnosti pravljenjem odgovarajućih Business Case-ova ...
Određivanje elastičnosti cijena

Određivanje elastičnosti cijena

Odredite elastičnost po svim stavkama Vaših usluga. Na taj način steknite uvid u ...
Određivanje preferencija proizvoda

Određivanje preferencija proizvoda

Naš tim za Vas može izračunati vrijednost želja potrošača za Vašim uslugama ...
Određivanje prihoda konkurencije

Određivanje prihoda konkurencije

Odredite detaljne prihode Vaše konkurencije po svim stavkama njihovih usluga ...
Vrijednosti brenda, prodaje i proizvoda

Vrijednosti brenda, prodaje i proizvoda

Naš tim Vam može pomoći prilikom stvaranja marketing strategije: "Imati brand, ...
USKORO: Sprovođenje segmentacije

USKORO: Sprovođenje segmentacije

Naš tim Vam može odraditi segmentaciju prema diskriminativnoj analizi ...