Elastičnost cijena je koncept iz područja ekonomije koji mjeri osjetljivost potražnje ili ponude na promjene cijena. To je važan alat za razumijevanje ponašanja tržišta i donošenje odluka o cijenama proizvoda ili usluga. Elastičnost je jednaka količniku postotne promjene količine i postotne promjene cijene. Međutim često se koristi praktičnija formula za elastičnost: e=((N2-N1)/(N2+N1))/((p2-p1)/(p2+p1)).

Parametar elastičnosti je uvijek negativan, jer sa povećanjem cijene broj korisnika ili količina uvijek padaju. Postoji značajna karakteristika elastičnosti a vezano uz ekonomiju: Kada je elastičnost veća od jedinice to znači da je cijenu potrebno smanjiti. Suprotno tome kada je elastičnost manja od jedinice, cijenu je potrebno povećati. Kada je elastičnost jednaka jedinici cijena je dobro određena.

Elastičnost ne govori samo to da li cijenu treba povećati i smanjiti već i u kojoj mjeri je to potrebno učiniti: više ili manje.

Cjenovna elastičnost, upravljanje cijenom, tarifna politika ili Business Case (poslovni slučaj), svejedno. Uglavnom ovo je sva ekonomija sav marketing i sav menadžment. Ekonomija: određivanje cijena pomoću elastičnosti, Marketing: Osnovni posao marketinga je maksimizirati prihode – prihodi su maksimizirani kada je elastičnost jednaka 1. Marketing menadžment – kada su prihodi maksimizirani svi poslovi u marketingu su opravdani a upravljanje je optimalno.

Analiza elastičnosti je jedina mjerodavna analiza u Marketingu i Ekonomiji !!!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)