Usluga

pravljenja plana prihoda i rashoda

Planirajte svoje aktivnosti pravljenjem odgovarajućih Business Case-ova (plana poslovnih prihoda i rashoda). Na osnovu izrađenog excel dokumenta imajte detaljan uvid u vaše prihode i rashode po svim stavkama Vaših usluga. Na taj način olakšajte izradu svog plani i validaciju Vaših aktivnosti.