Usluga

Određivanja želja potrošača

Naš software omogućuje mjerenje želja potrošača za karakteristikama proizvoda. Tako naši klijenti mogu reklamirati karakteristike proizvoda sa većim željama te na taj način privući više korisnika i imati bolji odziv. Isto tako mogu prilagoditi ponudu željama njihovih kupaca. Mogu i više naplatiti usluge sa većim preferencijama/željama