Usluga

Određivanja tržišnih cijena

Naš tim može za Vas odrediti tržišne cijene Vaših usluga. Tržišne cijene znače imati maksimalne prihode na cjelokupnom tržištu. Koristi se ukoliko ne želite rat cijenama sa konkurencijom nego je na tržištu oligopol. Pri tome može postojati dogovor konkurencije o pripadajućoj dobiti i prihodima, najčešće prema udjelu veličine pojedinog konkurenta.