Usluga

Određivanja prihoda konkurencije

Odredite detaljne prihode Vaše konkurencije po svim stavkama njihovih usluga. Steknite uvid u to koje usluge konkurencije su važnije (imaju veće prihode), a koje manje važne. Na taj način se odredite sa Vašom strategijom diferencijacije u odnosu na konkurenciju.