Usluga

Određivanja potrebnih količina

Našim klijentima omogućujemo da odrede optimalne količine u proizvodnji, proizvodne količine u proizvodnji te skladišne količine pri nabavi. Na taj način naši klijenti mogu bolje planirati svoje poslovanje.