Usluga

Određivanja optimalnih cijena

Telekom operaterima omogućujemo isporuku njihovih usluga po optimalnim cijenama, tako da svoju ponudu mogu prilagoditi krajnjim korisnicima po obostrano najpovoljnijoj cijeni.