Usluga

Određivanja elastičnost

Odredite elastičnost po svim stavkama Vaših usluga. Na taj način steknite uvid u Vaše cijene (Vaše cijene su male ili Vaše cijene su velike), i njihov intenzitet (Vaše cijene su nešto veće od optimalnih ili Vaše cijene su jako Velike). Na osnovi elastičnosti znate da li cijene trebate povećati ili smanjiti i koliko.