Usluga

izrade nove marketinške ponude

Naš tim za Vas može izraditi novu marketinšku ponudu: SPROVOĐENJE SEGMENTACIJE + ODREĐIVANJE OPTIMALNIH CIJENA.