Uskoro: Usluga

sprovođenja segmentacije

Naš tim Vam može odraditi segmentaciju prema diskriminativnoj analizi. To je nelinearna analiza koja daje najbolje rezultate. Kao razdvojni elemenat koristi se diskriminativna funkcija. Segmentaciju pravimo u svrhu po Vašim željama: za novu ponudu, za doseg do određene baze korisnika na osnovu testne baze korisnika, za marketing komunikaciju za određenu aktivnost, za određivanje korisničkih profila, ...