Uskoro: Mogućnost

sprovođenja segmentacije

Segmentacija tržišta je proces podjele šireg tržišta na manje, homogene grupe potrošača sličnih karakteristika, kako bi se bolje razumjela njihova potražnja i prilagodila marketinška strategija. Segmentacija tržišta omogućava poduzećima da bolje upoznaju svoje kupce, prilagode svoje proizvode ili usluge njihovim zahtjevima, kreiraju učinkovitije marketinške poruke i strategije, diferenciraju se od konkurencije i povećaju svoju prodaju i tržišni udio. Naš tim Vam može odraditi segmentaciju prema diskriminativnoj analizi. To je nelinearna analiza koja daje najbolje rezultate. Kao razdvojni elemenat koristi se diskriminativna funkcija. Segmentaciju pravimo u svrhu po Vašim željama: za novu ponudu, za doseg do određene baze korisnika na osnovu testne baze korisnika, za marketing komunikaciju za određenu aktivnost, za određivanje korisničkih profila, ...
Određivanje

Segmentacije tržišta

Cilj segmentacije tržišta je prilagoditi marketinške strategije i ponude za svaku grupu posebno, kako bi se povećalo zadovoljstvo kupaca i prodaja., te povećali prihodi i smanjili troškovi (npr. troškovi komunikacija). Naš softver vam omogućava pravljenje prilagođene segmentacije krajnjim korisnicima. Segmentacija se radi na način da su sličnosti unutar grupe/segmenta najveće, dok su i razlike između grupa/segmenata isto najveće.