Mogućnost određivanja

vrijednosti branda, prodaje i proizvoda

Marketing strategija koja uključuje brand, prodaju i proizvod ključna je za uspješno pozicioniranje i promociju poduzeća. Brand predstavlja identitet i percepciju poduzeća ili proizvoda u očima potrošača. On obuhvaća ime, logo, vizualni identitet, vrijednosti, misiju i priču koju poduzeće prenosi. Snažan brand može stvoriti emocionalnu vezu s potrošačima, izgraditi povjerenje, diferencirati se od konkurencije i stvoriti dugoročnu lojalnost potrošača. Branding strategija uključuje definiranje ciljne publike, istraživanje tržišta, razvoj identiteta, komunikaciju vrijednosti branda i konzistentno upravljanje brandom tijekom vremena. Prodaja se odnosi na aktivnosti i procese usmjerene na stjecanje novih klijenata, prodaju proizvoda ili usluga te održavanje i razvoj odnosa s postojećim klijentima. Prodajna strategija uključuje definiranje ciljeva prodaje, identifikaciju ciljne publike, razvoj prodajnih kanala, postavljanje cijena, razvoj prodajnih poruka i taktika, upravljanje prodajnim timom te mjerenje i praćenje rezultata prodaje. Proizvod predstavlja ono što poduzeće nudi na tržištu, bilo da se radi o fizičkom proizvodu ili usluzi koju pruža. Razumijevanje potreba i želja ciljne publike ključno je za razvoj i poboljšanje proizvoda koji će privući potrošače. Važno je naglasiti da ovi elementi - brand, prodaja i proizvod - međusobno djeluju i trebaju biti usklađeni u okviru cjelovite marketing strategije kako bi se ostvarili željeni rezultati i postigao uspjeh na tržištu. Naš tim Vam može pomoći prilikom određivanja vrijednosti ovih parametar te postavljanju optimalnih veličina a u svrhu najboljeg poslovanja i odgovarajuće strategije: "Imati brand, imati prodaju i imati proizvod". Odredite vrijednost Vašeg brand-a, prodaje i proizvoda. I na taj način odlučite gdje trebate ulagati u poboljšanje branda, obuku prodajnog osoblja ili razvoj proizvoda.
Određivanje

Marketing startegije

Odjel za strategiju svake godine proispituje strategiju i donosi odluku gdje i koliko ulagati svoje resurse. Da li obučiti prodaju, ulagati u brand ili poboljšati proizvod. Naš proizvod mjeri vrjednost branda, prodaje i proizvoda i to samostalno i u odnosu na konkurenciju. Sa slike je vidljivo da treba ulagati u brand. Prodaja i proizvod imaju veću vrijednost od optimalne.
Određivanje

Marketing startegije

Vidljivo je da nam je brand i prodaja na nivou, dok je proizvod slab. Da bi stekli konkurentsku prednost treba poboljšati proizvod.