Mogućnost

Određivanja tržišnih cijena

Tržišne cijene su cijene proizvoda ili usluga koje se formiraju na tržištu na temelju ponude i potražnje. One su rezultat interakcije između prodavatelja i potrošača te odražavaju vrijednost koju kupci pridaju određenim proizvodima ili uslugama. Pod tržišnim cijenama ovdje podrazumijevamo malo drugačiju definiciju i pojam tržišne cijene. Naš tim može za Vas odrediti tržišne cijene Vaših usluga. Tržišne cijene znače imati maksimalne prihode na cjelokupnom tržištu. Koristi se ukoliko ne želite rat cijenama sa konkurencijom nego je na tržištu oligopol. Pri tome može postojati dogovor konkurencije o pripadajućoj dobiti i prihodima, najčešće prema udjelu veličine pojedinog konkurenta.
Određivanje

Tržišnih cijena

Tržišne cijene su cijene za koje se na tržištu nude i kupuju dobra i usluge. Tržišne cijene odražavaju interakciju između ponude i potražnje, kao i utjecaj drugih čimbenika kao što su dostupnost zamjena, konkurencija, troškovi proizvodnje, porezi, subvencije i preferencije potrošača. Tržišne cijene su važne za tvrtke i potrošače jer im pružaju informacije o vrijednosti i troškovima dobara i usluga na tržištu. Tržišne cijene također utječu na odluke o proizvodnji, potrošnji, ulaganju i štednji. Tržišne cijene se mogu koristiti za procjenu tržišnog udjela, konkurentnosti, profitabilnosti i učinkovitosti tvrtki. Naš softver nudi mogućnost određivanja tržišnih cijena.