Mogućnost

Određivanja prihoda konkurencije

Prihodi konkurencije odnose se na ukupne prihode koje ostvaruju druga poduzeća u istoj industriji ili tržišnom segmentu. Razumijevanje prihoda konkurencije može biti korisno za procjenu položaja vlastitog poduzeća na tržištu i donošenje strateških odluka. Financijski izvještaji javno dostupnih poduzeća pružaju uvid u njihove prihode. Izvještaji kao što su bilanca, izvještaj o dobiti i gubitku te izvještaj o novčanom toku otkrivaju informacije o ukupnim prihodima poduzeća, njihovom izvoru (npr. prodaja proizvoda, usluga, licenciranje) i trendovima u prihodima tijekom vremena. Osnovni koncepti na temelju kojih naš softver određuje prihode konkurencije su Analiza tržišta i komparativna analiza. Analiza tržišta može pružiti uvid u prihode konkurencije. Kroz istraživanje tržišta, može se prikupiti informacije o cijenama proizvoda ili usluga konkurencije, njihovom udjelu na tržištu i trendovima rasta ili pada prihoda. Komparativna analiza omogućuje usporedbu prihoda vlastitog poduzeća s prihodima konkurencije. To može pružiti uvid u relativnu konkurentnost i tržišni udio poduzeća. Usporedba prihoda može se temeljiti na različitim mjerilima, poput ukupnih prihoda, prihoda po jedinici prodaje ili prihoda po tržišnom segmentu. Benchmarking je proces uspoređivanja vlastitih rezultata s najboljim praksama i rezultatima konkurencije. Kroz benchmarking, poduzeće može dobiti uvid u uspješne strategije i prakse koje konkurencija koristi za generiranje prihoda. To može poslužiti kao inspiracija za poboljšanje vlastitih prihoda. Industrijske analize pružaju širu sliku o prihodima konkurencije u određenoj industriji. Ove analize obuhvaćaju istraživanje trendova industrije, analizu konkurencije, ocjenu tržišnog udjela i projekcije rasta. Na temelju takvih analiza, poduzeće može dobiti uvid u ukupnu veličinu tržišta i potencijalne prilike za generiranje prihoda.
Poznati

Prihodi konkurencije

Marketing odjel nastoji saznati prihode konkurencije. Naš proizvod omogućava uvid u prihode konkurencije po svim proizvodima i stavkama proizvoda. Pomoću našeg softvera odredite detaljne prihode Vaše konkurencije po svim stavkama njihovih usluga. Steknite uvid u to koje usluge konkurencije su važnije (imaju veće prihode), a koje manje važne. Na taj način se odredite sa Vašom strategijom diferencijacije u odnosu na konkurenciju.