Mogućnost

Određivanja potrebnih količina

Našim klijentima omogućujemo određivanje optimalnih količina i kapaciteta za njihove usluge. Kroz analizu potražnje, sezonalnosti i trendova, naš softver pomaže prilagoditi vašu ponudu kako biste zadovoljili potrebe korisnika i maksimizirali iskorištenost resursa.
Određivanje

Potrebnih količina

Planiranje količina prilikom proizvodnje i skladištenja ključno je za učinkovito upravljanje opskrbnim lancem i osiguranje da imate dovoljne količine proizvoda za zadovoljenje potražnje kupaca, istovremeno minimizirajući rizik od prekomjerne zalihe. Količina prodanog proizvoda ili usluge je direktna funkcija prodajne cijene tog istog proizvoda ili usluge. Tako pri optimalnim cijenama dobijemo i optimalne količine proizvoda. Ukoliko planiramo određenu cijenu proizvoda možemo odrediti proizvodne količine prilikom proizvodnje tog proizvoda ili usluge odnosno skladišne količine pri nabavi. Na taj način možemo planirati proizvodnju i nemamo problem sa viškom proizvedenog proizvoda. Nabavu možemo napraviti odjednom i skladištit proizvod. Tako skladišten proizvod će se sav prodati i nećemo imati problema sa viškom proizvoda koji bi propao.