Mogućnost

Određivanja optimalnih cijena

Naš sofisticirani softver za upravljanje cijenama pruža telekomunikacijskim operaterima mogućnost određivanja optimalnih cijena za usluge. Analizirajući tržišne uvjete, konkurenciju i preferencije potrošača, naš algoritam pruža strategiju cijena koja će povećati vašu profitabilnost.
Određivanje

Optimalnih cijena

Određivanje optimalnih cijena je važan proces za poslovne subjekte koji žele postići maksimalnu dobit ili optimizirati svoju prodaju. Naš softver vam omogućava da pronađete ravnotežu između postizanja konkurentske cijene koja privlači kupce i generiranja adekvatne marže koja pokriva troškove i donosi profit. Optimalne cijene su određene na način da je primijenjena, usuđujemo se reći, najbolja i najprilagođenija segmentacija: pravom kupcu, za pravu cijenu, prodajte pravi proizvod. Na taj način svaki korisnik plaća uslugu u skladu sa svojim mogućnostima tako da su prihodi i dobit naših klijenata maksimizirani i maksimalni.