Mogućnost

Određivanja elastičnost

Elastičnost cijena je koncept iz područja ekonomije koji mjeri osjetljivost potražnje ili ponude na promjene cijena. To je važan alat za razumijevanje ponašanja tržišta i donošenje odluka o cijenama proizvoda ili usluga.
Određivanje

Elastičnosti cijena

Odredite elastičnost po svim stavkama Vaših usluga. Na taj način steknite uvid u Vaše cijene (Vaše cijene su male ili Vaše cijene su velike), i njihov intenzitet (Vaše cijene su nešto veće od optimalnih ili Vaše cijene su jako Velike). Na osnovi elastičnosti znate da li cijene trebate povećati ili smanjiti i koliko.