Mogućnost

izrade nove marketinške ponude

Pomoću našeg software-a možete izraditi novu marketinšku ponudu na način da: SPROVEDETE SEGMENTACIJU te ODREDITE OPTIMALNE CIJENE za tu segmentaciju.
Olakšano

Slaganje marketinške ponude

" Poboljšajte svoju profitabilnost pomoću našeg software-a!"
Marketing odjel neprestano slaže i poboljšava marketinšku ponudu. Naš proizvod pruža uvid u segmentaciju proizvoda. Koristi se mi bi se usudili reći najprilagođenija segmentacija i to cjenovna segmentacija: Pravom korisniku za pravu cijenu prodati pravi proizvod. Moguće je ukinuti nepotrebne tarife. Zatim stopiti u jednu tarifu iste tarife. Zatim postaviti optimalne benefite i optimalne cijene za pojedine tarife

Mi vam možemo pomoći

Mogućnosti našeg software-a su sljedeće. Isprobajte neke od njih ili sve dohvaćanjem Vaše kopije HwPM software-a.

Sprovođenje segmentacije

Naš tim Vam može odraditi segmentaciju prema diskriminativnoj analizi. To je nelinearna analiza koja daje najbolje rezultate. Kao razdvojni elemenat koristi se diskriminativna funkcija ...

Određivanje optimalnih cijena

Telekom operaterima omogućujemo isporuku njihovih usluga po optimalnim cijenama, tako da svoju ponudu mogu prilagoditi krajnjim korisnicima po obostrano najpovoljnijoj cijeni.